Bygglovritningar

1. Stadsbyggnadskontoret i din kommun kan förse dig med en nybyggnadskarta. Be dom både skriva ut och eposta nybyggnadskartan.

2. Samla ihop allt material du har på det du planerar bygga. skisser, bilder, inspiration från huskataloger mm. Försök att i alla fall göra en liten skiss på byggnaden.

3. Skicka in allt till info@arkitektonline.com tillsammans med en beskrivning vad du vill få fram för ritningar och information

4. En av våra arkitekter bekräftar priset i enlighet med våra paketlösningar.

5. Du får en faktura, och arbetet kan börja.

6. Efter ca 2 dagar får du ett första utkast. Du meddelar eventuella ändringar.

7. Efer ytterligare ca 3 dagar får du leverans av en komplett uppsättning av ritningar i A3 papper (3st exemplar av varje), samt i digitalt pdf, och dwg format.

Utbyggnad/tillbyggnad

1. Har du inte redan ritningarna till byggnaden som skall byggas ut, så kan du hämta dessa på din kommuns Stadsbyggnadskontor.(finns inga ritningar alls ,hjälper vi dig att ta fram det du behöver)

2. Skriv några rader vad du önskar med utbyggnaden. Gör gärna en liten skiss, samt ta några fotografier på byggnaden.

3. Skicka in materialet till Arkitekt Online, info@arkitektonline.com

4. En av våra arkitekter bekräftar priset för att ta fram eventuellt designförslag samt de ritningar som du behöver till bygglovet.

5. Du få en faktura, och arbetet kan börja.

6. Efter ca 3 dagar får du en några grova skisser på projektet. Stämmer desa med dina önskemål, tar vi fram de ritningar du behöver för bygglovet, samt en enklare 3d-bild.

7. Det tar ca 1 vecka för att leverera. Du får ritningar i A3 (3 ex.) med posten , samt 3-d , dwg och pdf per email.

Fotorealistisk illustration

1. Maila Arkitekt Online dina ritningar samt eventuell övrig information. Har du inga ritningar måste vi först göra dessa.

2. En av våra arkitekter bekräftar priset för en illustration med kvalite som ett foto.

3. Du får en faktura och arbetet börjar

4. Efter ca 1 vecka får du välgjorda utskrifter(3kopior) med posten, samt per email.

Solstudie

1.För att kunna göra en solstudie behövs en tomtkarta samt grundritningar. Har du inte dessa måste vi först göra dessa.

2. Tillsammans med detta behöver vi veta postnumret där huset är eller kommer vara beläget.

3. Ovan skickar du in till Arkitekt Online.

4. En av våra arkitekter bekräftar priset i enlighet med våra paketlösningar.

5. Du får en faktura, och arbetet kan börja

6. Efter ca 4 vardagar får du en “filmsekvens” som visa solens rörelse runt byggnaden för att kunna bedöma var solen lyser vid vilken tidpunkt. Denna studie kan ligga till grund för beslut var t.ex altanen skall placeras, eller om utbyggnaden kommer blockera solen.

Designarbete- Hus,garage, industrilokal, flerfamiljshus etc.

1. Maila arkitektonline och berätta vad du vill ha hjälp med. Bifoga eventuella skisser, bilder mm.

2. Inom några dagar får du antingen några följdfrågor eller en offert med pris för att utföra det du önskar.

3. Du får en faktura, och arbetet kan börja.

4. Arbetet brukar ta ca 1-2 veckor, och under processens gång får du svara på fler frågor, samt får bekräfta att arbetet går i rätt riktning.

5. När vi är överens om att allt material är korrekt får du bygglovsritningar samt enkel 3-d bild med post samt email.